Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


 

2019-31 - Nieuwsbrief Afdeling Zeeland


Nieuwsbrief zaterdag 15 juni 2019


GPS2021 - Vernieuwingsplan                   

Beste

Bijgaand ontvangt u namens Afdeling 1 Zeeland '96 de nieuwsbrief over het pilot-project GPS2021 - Vernieuwingsplan. Heel veel leesplezier toegewenst!

IFC Zeeland      

In het kader van GPS2021 is aan mij gevraagd om een stukje te schrijven over IFC Zeeland. Wie zijn wij, waar staan we voor en wat ondervinden wij van GPS2021? Mijn naam is Marco Houtekamer en ik ben voorzitter van de stichting IFC Zeeland.

Wie zijn wij?

De stichting IFC Zeeland is opgericht in 2013, omdat het inkorfcentrum voor de ZLU-vluchten in Middelburg stopte. Het bestuur van de stichting bestaat naast mij als voorzitter uit Jaap Bruggeman (secretaris), Henk Melis (penningmeester), Leo Witkam en Jacco Provoost.

Waar staan we voor?

De stichting richt zich op de internationale vluchten en heeft de volgende doelen gesteld in haar statuten:

Het faciliteren van het inkorven voor internationale vluchten in de provincie Zeeland en omliggende gebieden;

Het organiseren van kampioenschappen op het gebied van de duivensport;

Het samenwerken met verenigingen om zodoende de beleving in de duivensport te vergroten;

Het fungeren als gesprekspartner van de organiserende instantie (bijv. ZLU)

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband kunnen houden dan wel daartoe bevorderlijk zijn.

Aangezien in Terneuzen ook een ZLU inkorfcentrum aanwezig is, betekent dit in de praktijk dat we dé organisatie zijn boven de Westerschelde en omstreken voor de ZLU-vluchten. Enkele liefhebbers uit Zeeuws-Vlaanderen en Brabant korven hun duiven in bij de IFC Zeeland.

Relatie met duivencentrum Nishoek?

De plaats van inmanden en afslaan, maar ook voor de kampioenen dag is duivencentrum “De Nishoek”. Toen Middelburg stopte met de ZLU-vluchten was dit het enige centrum met concrete belangstelling en ondersteuning om dit fantastische fondgebeuren te faciliteren. De kennis, kunde en inzet van betrokken liefhebbers uit de vereniging Nishoek, maar ook door liefhebbers van andere verenigingen hebben de IFC Zeeland gemaakt tot wat we nu zijn, namelijk “het grootste ZLU-centrum van Nederland”. Natuurlijk is de IFC Zeeland een gewaardeerd partner van De Nishoek, dat lijkt me logisch met een dergelijke status. De grenzen zijn voor iedereen duidelijk: de ZLU vluchten en gerelateerde zaken regelt de IFC Zeeland en de NPO-zaken zijn voor het bestuur van de Nishoek.

 

Ervaring en beleving

Tijdens  mijn  speech  op  een kampioenendag  herhaal  ik steeds dezelfde woorden: “Wat een beleving!” Als de ZLU vluchten beginnen dan komen de duivenmelkers uit alle windstreken van Zeeland bij elkaar om te gaan inmanden voor hun favoriete vlucht (zie bijgaande foto). En natuurlijk begint dan het praten en dromen: “de wind staat goed” en “mijn duiven hebben vorm!”, “zal het dit keer een 1e nationaal worden?” Als de dames van de bar dan rond gaan met drank en lekkernijen en daarna de verloting komt met prachtige prijzen dan kan de avond voor menigeen niet meer kapot. En dan moet de vlucht nog beginnen…

Ondervinding GPS2021?

Zware fondliefhebbers zijn redelijk traditioneel: een aantal ZLU spelers klokt zelfs nog handmatig. Het bestuur van IFC Zeeland heeft het GPS2021 van de zijlijn gevolgd. We zijn geïnteresseerd wat het ons in de toekomst kan brengen, maar voor het seizoen 2019 hebben we beslist om op dezelfde manier te gaan werken zoals in de voorgaande jaren. Alle elektronische constateersystemen kunnen worden verwerkt: Benzing, Bricon, Mega, Unikon en Tauris. En zoals eerder vermeld ook handmatige klokken! Wat de toekomst ons gaat brengen, durf ik niet te voorspellen. Maar ik hoop, dat de NPO, de ZLU, de elektronische klokken-producenten en -leveranciers en niet te vergeten de LIEFHEBBERS op één lijn komen. Alleen op die manier blijft de duivensport, met voor ons de prachtige ZLU-vluchten, voor iedereen toegankelijk en kan men genieten van onze mooie duivensport!

Marco Houtekamer
Voorzitter IFC Zeeland

De werkgroepen in de Zeeuwse GPS-pilot

Beleving

In het Basisdocument van de Zeeuwse pilot zijn een enkele werkgroepen en commissies benoemd die het proces van de uitrol van de GPS-pilot in Zeeland moeten begeleiden. Een aantal liefhebbers zijn hierin aan de slag gegaan, allemaal met hun eigen verwachtingen van dit proces. Inmiddels zijn er enkele bijeenkomsten geweest en er is zowel een gevoel van uitdaging als teleurstelling bij de diverse deelnemers. Enkele praktische zaken zijn reeds aangedragen richting de project- en stuurgroep, sommige direct uitvoerbaar, andere vragen wat meer tijd om te regelen.

Plaats in het proces

Vanuit de project- en werkgroep is het inmiddels wel duidelijk dat de werkgroepen meer geprikkeld moeten worden, proberen bestaande structuren te doorbreken en zo groot mogelijk te denken zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Op deze wijze vormen de werkgroepen een belangrijke inbreng in het vernieuwingsproces en kunnen daarmee de voorbode vormen voor een landelijke invoering van een aantal zaken.

Activiteiten dit jaar

Eén van de ontwikkelpunten is het abonnementsmodel dat vanuit het NPO voorgesteld gaat worden. De werkgroep Innovatie is verzocht hiermee aan de slag te gaan en te komen tot enkele varianten die besproken kunnen worden. Uitgangspunten worden aangegeven vanuit het NPO, de werkgroep mag dit uitwerken tot enkele realistische modellen.

De werkgroep Sport en Spel heeft al enkele zaken actief gekregen, ruimere mogelijkheden voor trainingsduiven in de pilot en ook meewerken aan de pilot van de werkgroep Eerlijk Spel d.m.v. alternatieve uitslagen van het samenspel Midden zijn hiervan een resultaat.

Momenteel is door de drukte van het seizoen de activiteit wat minder, maar komend najaar worden er meer voorstellen verwacht vanuit deze werkgroepen.

Verslag Bricon pilot inclusief vervolgstappen

In het kader van de GPS2021 pilot in Zeeland in zijn algemeenheid en de daarbij horende uitrol Bricon in de Nishoek in het bijzonder, hier een korte update van de status en de vervolgstappen.

Nadat we bij aanvang seizoen volledig overgingen van Unikon naar Bricon hebben we inmiddels een aantal stappen gemaakt en gaan we, nu we weer wat uit geschommeld zijn, verder met de vervolgstappen.

Bij de liefhebbers op de hokken is en blijft de situatie stabiel en komen er geen ingrijpende wijzigingen, m.u.v. de hierna te noemen PAS box ( PAS = Pigeon Arrival System ).

Naast het feit dat we nu allemaal een Bricon module hebben met op het hok de daarbij horende antennes, zijn we in de club inmiddels overgeschakeld van de standaard antenne naar de hybride “slimme” antenne, de antenne dus zoals we die de laatste weken gebruikten, zowel in ESA als in Master mode.

Op 20-05 zaten we met het ICT team (Claudia, Martin, Simon, Corné, Rick en Marijn) samen met een drietal mensen van Bricon en bespraken we de bevindingen tot nu toe en de te nemen vervolgstappen.

Tevens hebben we op deze avond een volledige test doorlopen in het kader van “alles in de cloud”, door te werken met de volgende generatie “slimme” antenne die gekoppeld zat aan Internet zodat we Live, dus alles via Internet konden verzorgen en bekijken.

Inkorven, poulebrief, duivenbestand, constateringen etc. etc., alles via Internet.

Daar waar de geleerden op facebook nog schrijven dat de zogenaamde slimme antenne er niet komt, hebben we er in de Nishoek inmiddels foutloos mee ingekorfd. Sneller dan bij de standaard inkorving was de inkorfstaat al op Internet te volgen.

Na deze testen op 20-05 zijn we dus toe aan de volgende stappen, zie hieronder de stappen 1 t/m 6.

Vanaf vandaag nemen we stap 1 en kunnen alle liefhebbers die dat willen een kijkje nemen in de PAS ( Pigeon Arrival System ) Live omgeving door in te loggen op de website van PAS Live met gebruikersnaam en wachtwoord.

Je gebruikersnaam is verenigingsnummer + lidnummer en een bijbehorend wachtwoord.

Onderin zie je wat schermpjes waar ik zelf heb getest met in mijn geval dus de gebruikersnaam 18501132.

Voor diegenen die willen oefenen, meld je via de app, mail, telefoon of in het lokaal zodat we het wachtwoord uit kunnen wisselen.

Let wel, is nu nog testen, dus er kan niets fout gaan, deel je wachtwoord echter nooit met anderen, in de toekomst wil je immers niet dat iemand anders je gegevens wijzigt!

Vanaf 4 Juni starten we met stap 2

 

Los van alles: Voor diegenen die wat minder makkelijk om kunnen gaan met deze veranderingen, het wachtwoord “helpen” blijft van kracht. In het lokaal kunnen we nu en in de toekomst alles faciliteren en hebben we een computer / laptop paraat waarop we alle liefhebbers met vragen kunnen helpen.

Hieronder volgen zonder verder commentaar de toekomstige stappen en daaronder nog wat voorbeeldschermpjes van de testen op mijn eigen lidnummer.

Suc6 en plezier met PAS Live

Groeten ook namens het Nishoek ICT team Claudia, Corné, Marijn, Martin, Rick, Simon

Andries van Iwaarden Kapelle, 30-05-2019

Toekomstige stappen:

1: (Vanaf 30-05-2019) PAS Live omgeving open stellen voor liefhebbers en functionarissen en wachtwoorden communiceren met liefhebbers.

2a: (Vanaf 04-06-2019) Gebruik “slimme” antenne fully cloud based voor test functionarissen i.c.m. Bricon X-treme

2b: Bovenstaande uitrol voor de overige liefhebbers

3a: Toevoegen PAS box voor functionarissen, X-treme gezamenlijk met PAS box

3b: Bovenstaande uitrol voor overige liefhebbers

4: Evaluatie van bovenstaande stappen

5: Volledige overschakeling op de PAS box. X-treme feitelijk niet meer benodigd (eventueel de keus aan de liefhebbers)

6: Eindevaluatie en 100% cloud. (afscheid van de X-treme)

Test afbeeldingen Andries (18501132): >> afbeeldingen niet overgenomen

Inlogscherm:

Aanwijzen getekende op poulebrief. Kan met “swipen” op de smartphone:

Algemene informatie over de PAS box:

Algemene vluchtgegevens, o.a. poulebrief, inkorflijst, aankomstlijst:

Duivenbestand:

 

Update 1

Hallo Hans,
Gelukkig eindelijk iemand die in klare Jip en Janneke-taal eens uitlegt hoe het zit met op weg naar GPS 2021.
De heer Houtekamer legt in een vrij duidelijke brief uit waar veel melkers al heel lang op zitten te wachten.
Was dit nu zo moeilijk ?

Bedankt heer Houtekamer met uw brief voel ik mij weer een stukje positiever in de duivensport.
Groetjes, Gupke


Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.